Thị trường tiêu thụ tại các quốc gia
   
Toàn quốc Việt Nam.
Taiwan.
Campuchia.
Indonesia.
Ấn độ.
Nhật bản.
Hàn quốc.
Usa.
Các nước châu Âu.