Sản phẩm chủ yếu.
 
Sản xuất các loại nhã dệt,nhãn in,nhãn dây dùng trong ngành may mặc và giày da.
Nhãn dệt bao gồm: Nhãn chính, nhãn giặt, nhãn trang trí, nhãn dây kéo, nhãn cao mật độ,bơm sợi/cắt Laser.
Cắt xếp các loại nhãn dệt, nhãn in, nhãn thêu và Logo.
Nhãn họa tiết: 1 màu, nhiều màu, nhãn Satin họa tiết, nhãn họa tiết dệt trơn, nhãn họa tiết nhiều màu.