Những hạng mục kinh doanh
Nhãn dệt trơn     Polyester woven label
Nhãn dệt Satin     Satin weaving label
Nhãn dệt cao mật độ     Damask woven label
Các loại họa tiết cắt bằng tia Laser     Laser cutting within all shape
Nhãn in các loại     All kind printing label on all material:
        Satin, non-woven, nylon, polyester.
        All printing washing label without fading
Các loại hình thẻ bài     All kinds printing hangtag within all shape