Xưởng sản xuất
       
Nhà xưởng với tiêu chuẩn hiện đại hóa Diện tích nhà xưởng:13.000 m2
Văn phòng xưởng Bàn tiếp đón khách Nhà ăn và nơi nghỉ ngơi
辦公大樓 辦公大樓 員工休憩餐廳