Chuyên làm các loại nhãn dệt, các loại thẻ bài
 
Toàn cảnh công ty