Thiết bị công đoạn hoàn chỉnh
 
Máy dệt họa tiết, máy dệt dây, máy in luân chuyển, máy in lụa, máy cắt tia laser, máy cắt xếp, máy cuốn tự động, máy gia công biên,máy hồ,…